SEARCH

The Stories before the Story ของ ‘นภ พรชำนิ’

พูดคุยกับ นภ พรชำนิ ถึงเรื่องราวชีวิตช่วง 10 ปีที่ไม่ได้อยู่เมืองไทยเต็มเวลา จนถึงอีกสองสัปดาห์ก่อนที่เขาจะขึ้นเวทีคอนเสิร์ต The Story of Nop Ponchamni คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกในรอบ 16 ปีของเขา...