SEARCH

​อาซากุระ จิตรกรนักบวชผู้ปลุกสัตว์ในตำนานด้วยหมึกดำ

ทากาฟูมิ อาซากุระ จิตรกรชาวญี่ปุ่น บอกเล่าประสบการณ์การทำงานศิลปะด้วยหมึกสีดำเพียงสีเดียวเพื่อถ่ายทอดความเชื่อเกี่ยวกับสัตว์ในตำนานของลัทธิชินโต...