SEARCH

ธุรกิจไอที กับการขับเคี่ยวอันเข้มข้นของกลุ่ม GAFA

กูเกิล แอปเปิล เฟซบุ๊ก และแอมะซอน ล้วนเป็นกลุ่มบริษัทที่ขยายใหญ่โตอย่างก้าวกระโดด การขยายธุรกิจอันรวดเร็วของกาฟา ทำให้บริษัทเล็กใหญ่ที่อยากสร้างนวัตกรรมเพื่อแย่งชิงพื้นที่ในวงการเทคโนโลยี จะต้องเจอความท้าทายมากขึ้นเรื่อยๆ...