SEARCH

13 หนังสือดี มีแปลไทย ของนักเขียนรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม

เป็นที่ทราบกันว่า ‘โนเบล’ คือรางวัลประจำปีที่แจกสำหรับผู้ที่สร้างคุณูปการต่อสังคมใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเคมี, ด้านวรรณกรรม, ด้านสันติภาพ, ด้านฟิสิกส์ และด้านการแพทย์ โดยจัดขึ้นมาเป็นประจำทุกปีนับตั้งแต่ปี 1901 (116 ปี) ซึ่งตลอดระยะเวลา 116 ปีที่ผ่านมา มีนักเขียนเป็นจำนวนไม่น้อยที่ได้รับรางวัลโนเบลในสาขาวรรณกรรม...

สำรวจเฮมิงเวย์: เพศสภาพของ ‘ปาป้า’

เออร์เนสต์ เฮมิงเวย์ คือ ‘โฉมหน้าชายชาตรี’ แห่งศตวรรษที่ 20 ผู้คนเรียกเขาว่า ‘ปาป้าเฮมิงเวย์’ เพราะมีความเป็นชายและเป็น ‘พ่อ’ ที่สูงยิ่ง แต่เอาเข้าจริง เฮมิงเวย์อาจไม่ได้เป็นอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งสุดขั้ว ...