SEARCH

‘A Ghost Story’ ความทรงจำของผี ผีของความทรงจำ

แม้โปสเตอร์หนังจะมีผีคลุมผ้าขาวตามสูตรหนังสยองขวัญ แต่อาจเรียกได้ว่า A Ghost Story เป็นหนัง 'หลังสยองขวัญ' ที่มุ่งสำรวจประเด็นที่ลึกซึ้งกว่านั้น ผ่านความตาย...