SEARCH

รู้จัก 4 สำนักเทรดหุ้น แล้วคุณล่ะสายไหน?

ก่อนจะเล่นหุ้น ลองมาทำความรู้จัก 4 สำนักคิดที่มีวิธีการและหลักคิดในการซื้อขายหุ้นไม่เหมือนกัน เพื่ออย่างน้อยเราจะได้มีแนวทางในการตัดสินใจและไม่ซื้อขายแบบไร้ทิศทาง...