SEARCH

#พ่อบ้านใจกล้า หลบไป! เปิดอกคุยกับ #พ่อบ้านใจนักเลง ‘พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง’ ทำไมต้องกลัวเมีย

อย่าเพิ่งพูดว่าคุณเป็นพ่อบ้านใจกล้า ถ้ายังไม่รู้จัก พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง พ่อบ้านใจนักเลงรุ่นเดอะ...