SEARCH

‘ตุ๊กตาแม่ลูกดก’ วิธีมองการเมืองไทยของเกษียร เตชะพีระ

การเมืองไทยไม่ใช่ปรากฏการณ์เดียวในโลกที่สาแหรกอำนาจและความพัวพันไม่สามารถอธิบายให้กระจ่างได้ด้วยภาพสองมิติ ชนิดขีดสาแหรกซ้ายขวาได้เป็นนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ แบบที่เรียนกันมา...

นักฟุตบอลไทยเซเลบ: จากแรงงานนักกีฬาสู่วีรบุรุษของสังคม

ปัจจุบัน นักฟุตบอลกลายเป็นผู้เล่นคนสำคัญในสื่อบันเทิงและโซเชียลมีเดีย ปรากฏการณ์นี้อาจเรียกได้ว่าเป็นการปรากฏตัวของ ‘นักฟุตบอลไทยเซเลบ’ ซึ่งเป็นสถานะทางสังคมแบบใหม่ของแรงงานงานนักกีฬา ...