SEARCH

5 เรื่องเพี้ยนของวงหินกลิ้ง ‘Rolling Stones’

ปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา โรลลิง สโตนส์ มีผลงานหนังสือออกใหม่ On Air in the Sixties รวบรวมเอาเรื่องราวเก่าๆ ที่พวกเขาเคยออกอากาศทั้งทางวิทยุและทีวีตั้งแต่ยุคเริ่มแรกมาเล่า ...