SEARCH

​ย้อนรอย 5 ปี ภาพยนตร์ ‘เชคสเปียร์ต้องตาย’ ศาลปกครองยืนยันคำสั่งห้ามฉาย

ศาลปกครองเห็นว่ากระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์ชอบด้วยกฎหมาย กรณีสั่งห้ามฉายภาพยนตร์ เชคสเปียร์ต้องตาย มีผลให้ยืนยันคำสั่งแบนหนังเรื่องนี้...