SEARCH

​‘อย่ารีบเป็นประชาธิปไตย’ : จะมีประชาธิปไตยได้ต้องพร้อมก่อนจริงหรือ?

เรามักถกเถียงเรื่องการเมืองกันจนลึกเข้าไปถึงขั้นที่กังขาว่าประชาธิปไตยเหมาะสมกับสภาพสังคมไทยหรือไม่ ข้อถกเถียงเหล่านี้มีประเด็นอะไรที่น่าพินิจพิเคราะห์บ้าง...