SEARCH

ทุกข์ของคนไม่ซึมเศร้าที่ต้องรับมือกับมนุษย์เศร้าซึม

นี่เป็นยุคที่โรคซึมเศร้าได้รับการยอมรับว่าเป็นเรื่องธรรมดา แต่สำหรับคนที่ไม่ซึมเศร้าซึ่งรายล้อมด้วยคนซึมเศร้า ความทุกข์ก็อาจบังเกิด...