SEARCH

จัดบ้านครั้งเดียว สุขภาพดีตลอดปี 2560

หมอเขียนถึงเรื่องการปรับอาหารเพื่อสุขภาพ และยกประโยคที่ว่า ‘You are what you eat’ มากล่าวถึงบ่อยครั้ง แต่ยังไม่เคยเขียนถึงการปรับบ้านเพื่อให้เป็นมิตรกับสุขภาพมากขึ้นเลย ทั้งที่จริงแล้ว บ้านหรือสิ่งแวดล้อมรอบตัวทางกายภาพต่างๆ มีผลต่อสุขภาพของเราไม่น้อย พูดง่ายๆ ว่า ‘You are where you live’ ก็ว่าได้...

​โรงพยาบาลรามาธิบดี มิใช่เพียงแค่โรงพยาบาล แต่คือ ‘ความก้าวหน้าทางการแพทย์’

เรารู้จักโรงพยาบาลรามาธิบดีในฐานะโรงพยาบาลคุณภาพของประเทศไทย แต่ลองมาเรียนรู้อีกมุมหนึ่งของโรงพยาบาลรามาธิดี ในฐานะสถาบันสอนนักเรียนแพทย์และผู้นำความก้าวหน้าทางนวัตกรรมการแพทย์ดูบ้าง...

บทเรียน ‘สูงวัยให้มีคุณภาพ’ จากเพื่อนบ้านออสเตรเลียน

ในขณะที่คำว่าสูงวัยมักมากับถ้อยคำชวนหดหู่ หรือคิดว่าวัยที่เพิ่มขึ้นจะมาพร้อมกับชีวิตขาลง แต่กรณีศึกษาจากออสเตรเลียอาจทำให้เรามองชีวิตสูงวัยในมุมที่สดใสและมีความหวังกว่าเดิม...

เราต้องรับผิดชอบต่อสุขภาพของตัวเองแค่ไหน

จริงไหมว่าถ้ามีประกันสุขภาพ 'ฟรี' จะทำให้คนไม่ดูแลสุขภาพ ถ้าอย่างนั้น เราควรมีสวัสดิการรักษาพยาบาลฟรีหรือไม่ หรือใครควรต้องรับผิดชอบต่อสุขภาพของเรา...

Strength Training ‘กล้าม’ ก็อยากจะแข็งแรง

การ ‘เล่นกล้าม’ ไม่จำเป็นต้องหมายถึงการสร้างกล้ามลูกโตๆ ไว้เบ่ง แต่อาจหมายถึง Strength Training ซึ่งเป็นการออกกำลังกายที่จำเป็น เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อและส่งเสริมสุขภาพโดยรวมให้แข็งแรง...

​Strength Training กับความเข้าใจผิดในการเล่นกล้าม

มีความเข้าใจผิดหลายข้อที่ฉุดรั้งให้เราไม่กล้าหันมาสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรง เช่น เล่นกล้ามแล้วน้ำหนักขึ้น หยุดเล่นกล้ามแล้วมันจะกลายเป็นไขมัน ซึ่งล้วนเป็นความเชื่อที่ผิดๆ...

โครงการ 30 บาทฯ ทำให้คนไม่รักษาสุขภาพจริงหรือ?

โครงการ 30 บาท จะทำให้คนไข้ละเลยการดูแลสุขภาพ เพราะตัวเองไม่ได้เป็นผู้จ่ายค่ารักษาพยาบาล ตามแนวคิด ‘Moral Hazard’ ในวิชาเศรษฐศาสตร์ จริงหรือ?...

​2 นักออกแบบไทย กับนิยามของ “คำว่าให้ ไม่สิ้นสุด”

พลังแห่งการให้จะยิ่งใหญ่ได้ ต้องเกิดขึ้นจากความร่วมมือและการเสียสละของทุกคนทุกฝ่าย ด้วยเหตุผลนี้ มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงได้รับความร่วมมือจากนักออกแบบไทยหลายคน เพื่อสร้างสรรค์ผลงานจากการตีความของคำว่า ‘การให้.. ไม่สิ้นสุด’ ...