SEARCH

บัตรคนจน: แก้ความยากจน ≠ ลดความเหลื่อมล้ำ

คำถามพื้นฐานของโครงการ ‘บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ นี้ คือ ใครคือคนจน? และคำถามต่อๆ มาที่หลายคนสงสัยคือ โครงการนี้ช่วยคนจน ช่วยคนรวย หรือช่วยเศรษฐกิจ? และจะช่วยไปอีกนานแค่ไหน? ...

โครงการ 30 บาทฯ ทำให้คนไม่รักษาสุขภาพจริงหรือ?

โครงการ 30 บาท จะทำให้คนไข้ละเลยการดูแลสุขภาพ เพราะตัวเองไม่ได้เป็นผู้จ่ายค่ารักษาพยาบาล ตามแนวคิด ‘Moral Hazard’ ในวิชาเศรษฐศาสตร์ จริงหรือ?...