SEARCH

5 เรื่องเพี้ยนของวงหินกลิ้ง ‘Rolling Stones’

ปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา โรลลิง สโตนส์ มีผลงานหนังสือออกใหม่ On Air in the Sixties รวบรวมเอาเรื่องราวเก่าๆ ที่พวกเขาเคยออกอากาศทั้งทางวิทยุและทีวีตั้งแต่ยุคเริ่มแรกมาเล่า ...

ตาม มณฑล จิรา ไปทำความรู้จักกับ Asiola แพลตฟอร์มระดมทุนที่สานฝันไอเดีย

เอซิโอลา (Asiola) คือแพลตฟอร์มเพื่อการระดมทุนสาธารณะ จากจุดเริ่มต้นที่สนับสนุนกลุ่มศิลปินเพื่อทำงานดนตรี ตอนนี้ขยายวงมาสู่กิจกรรมสร้างสรรค์และกิจกรรมเพื่อสังคม...