SEARCH

​ผู้หญิงเป็นเมีย... ผู้ชายเป็นใหญ่ในละคร ‘เพลิงบุญ’

แม้ละคร ‘เพลิงบุญ’ จะลาจอไปแล้ว ชื่อของใจเริงยังวนเวียนอยู่รอบตัว ด้านหนึ่งละครดูสนุก แต่สิ่งที่สะท้อนสังคมกลับซ้ำเดิม เหมือนการหยิบเอาแว่นเก่าๆ สิทธิสตรีมามอง ทั้งที่บทสนทนาเรื่องเพศในโลกนี้ ไปไกลและซับซ้อนกว่าอุดมคติชายเป็นใหญ่แล้ว...