SEARCH

THE MONEY COACH EP009 : ลดหย่อนภาษีอย่างไรให้คุ้มค่าที่สุด

ช่วงปลายปีแบบนี้เป็นช่วงที่มนุษย์เงินเดือนหลายคนหาซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อนำมาลดหย่อนภาษี ซึ่งบางคนอาจมีการเตรียมตัวที่ไม่ดีนักจนต้องมาเร่งรีบกันในช่วงปลายปี วันนี้เราเลยจะชวนผู้ฟังมานั่งคุยเรื่องลดหย่อนภาษี เพื่อบริหารเงินที่เรามีในช่วงสิ้นปีนี้กัน...

​เสียง ‘ก่นด่า’ ≠ ‘ชังชาติ’: มุมมองจากระบบการคลัง

จากมุมมองของผู้เสียภาษี รัฐบาลมีหน้าที่จัดการบริหารเงินภาษีเพื่อผลิตบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบริการสาธารณะจึงมิได้เป็นการ ‘ชังชาติ’ แต่อย่างใด...