SEARCH

ทำไม ‘ประชาธิปไตย’ ของเราไม่เหมือนกัน? ที่มาและความหมายประชาธิปไตย ตั้งแต่ พ.ศ. 2475 - ปัจจุบัน (โดยสังเขป)

‘ประชาธิปไตย’ ถ้าลองโยนคำนี้เข้าไปในวงสนทนา แล้วให้แต่ละคนอธิบาย เชื่อว่าแต่ละคนจะพูดถึงความหมายของมันไม่เหมือนกัน คุณรู้ไหมว่าทำไม? การเมืองนอกจากที่เห็นกันชัดๆ ในรัฐสภา การเลือกตั้ง นักการเมือง ฯลฯ ยังเป็นการต่อสู้ช่วงชิงอำนาจในการกำหนดหรือสร้างความหมายให้กับสิ่งที่เรียกร้องต่อสู้...

สังคมนิยมประชาธิปไตย: ทางเลือกที่ยังเป็นไปได้ของประเทศไทย?

รู้จักแนวคิดสังคมนิยมประชาธิปไตย แนวคิดที่เติมความห่วงใยปัญหาสังคมและความเหลื่อมล้ำลงไปในกระบวนการที่เป็นประชาธิปไตย
...

​‘อย่ารีบเป็นประชาธิปไตย’ : จะมีประชาธิปไตยได้ต้องพร้อมก่อนจริงหรือ?

เรามักถกเถียงเรื่องการเมืองกันจนลึกเข้าไปถึงขั้นที่กังขาว่าประชาธิปไตยเหมาะสมกับสภาพสังคมไทยหรือไม่ ข้อถกเถียงเหล่านี้มีประเด็นอะไรที่น่าพินิจพิเคราะห์บ้าง...