SEARCH

‘คู่รักเต้าเต๋อจิง’ : จงปลดปล่อยความรักให้เป็นอิสระ

หนังสือ คู่รักเต้าเต๋อจิง สะท้อนความจริงเกี่ยวกับความรักว่า เราต่างเคยหลงทาง เฝ้าถามหาวิธีการที่ถูกต้องเพื่อคลี่คลายความทุกข์ จนหลงลืมไปว่ารากของปัญหาอาจอยู่ที่แนวคิดที่เรามองว่าความรักเป็นสิ่งที่ต้อง ‘จัดการ’ และ ‘ควบคุม’ ...