SEARCH

'เราใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือ หรือเราตกเป็นเครื่องมือของดิจิทัล' คำถามจากนักโฆษณา

โลกดิจิทัลสั่นสะเทือนตั้งแต่วงการสื่อสิ่งพิมพ์ไปจนถึงวงการโฆษณาและนักการตลาด ทำให้ต้องมาคิดกันอีกทีว่าจะสื่อสารหรือสร้างแบรนด์ให้ผู้บริโภครับรู้ได้อย่างไรในวันที่ทุกอย่างไม่เหมือนเดิม ...