SEARCH

​Toilet - A Love Story เมื่อ ‘ห้องน้ำ’ ห้องเดียวเขย่าอินเดียทั้งประเทศ

การสร้างห้องน้ำในบ้านขัดกับความเชื่อของคนอินเดีย และ ​Toilet - A Love Story จะโน้มน้าวให้พวกเขาเปลี่ยนมุมมองเสียใหม่ให้ทันยุคทันสมัย...