SEARCH

ไม่มีอะไรแน่นอน เว้นแต่ความตาย ภาษี และความเหลื่อมล้ำ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีบาป หรือภาษีเงินได้ อาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา แต่เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว สัดส่วนภาษีที่เก็บจากฐานรายได้ของไทยนั้นต่ำเกินไป ทั้งที่เป็นภาษีชนิดเดียวซึ่งมีส่วนช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคม...

สังคมนิยมประชาธิปไตย: ทางเลือกที่ยังเป็นไปได้ของประเทศไทย?

รู้จักแนวคิดสังคมนิยมประชาธิปไตย แนวคิดที่เติมความห่วงใยปัญหาสังคมและความเหลื่อมล้ำลงไปในกระบวนการที่เป็นประชาธิปไตย
...

บัตรคนจน: แก้ความยากจน ≠ ลดความเหลื่อมล้ำ

คำถามพื้นฐานของโครงการ ‘บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ นี้ คือ ใครคือคนจน? และคำถามต่อๆ มาที่หลายคนสงสัยคือ โครงการนี้ช่วยคนจน ช่วยคนรวย หรือช่วยเศรษฐกิจ? และจะช่วยไปอีกนานแค่ไหน? ...