SEARCH

เมื่อ ‘ร้าวราน’ กลายเป็น ‘รุนแรง’

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นหลักหมายในการเข้าใจโลกและนิยามตนเองของคนไทยมายาวนาน (คนไทยที่กำลังอ่านบทความนี้น่าจะเกิดในแผ่นดินรัชกาลที่ 9 ด้วยกันทั้งสิ้น)...

ทุกข์ของคนไม่ซึมเศร้าที่ต้องรับมือกับมนุษย์เศร้าซึม

นี่เป็นยุคที่โรคซึมเศร้าได้รับการยอมรับว่าเป็นเรื่องธรรมดา แต่สำหรับคนที่ไม่ซึมเศร้าซึ่งรายล้อมด้วยคนซึมเศร้า ความทุกข์ก็อาจบังเกิด...