SEARCH

เมื่อเฮอร์ริเคนถล่ม ‘เปอร์โตริโก’ กลายเป็นโอกาสทางธุรกิจ

ดูเหมือนว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างเฮอร์ริเคนมาเรียที่ถล่มเปอร์โตริโก กลายเป็นประตูมหัศจรรย์ที่เปิดให้บริษัทเอกชนต่างๆ จากสหรัฐฯ นำเอาเทคโนโลยีของตัวเองเข้าไปในประเทศในฐานะเครื่องมือช่วยเหลือ ก้าวข้ามความล่าช้าและพิธีรีตองของระบบราชการในสภาวะปกติ...

ธุรกิจไอที กับการขับเคี่ยวอันเข้มข้นของกลุ่ม GAFA

กูเกิล แอปเปิล เฟซบุ๊ก และแอมะซอน ล้วนเป็นกลุ่มบริษัทที่ขยายใหญ่โตอย่างก้าวกระโดด การขยายธุรกิจอันรวดเร็วของกาฟา ทำให้บริษัทเล็กใหญ่ที่อยากสร้างนวัตกรรมเพื่อแย่งชิงพื้นที่ในวงการเทคโนโลยี จะต้องเจอความท้าทายมากขึ้นเรื่อยๆ...