SEARCH

​โรงพยาบาลรามาธิบดี มิใช่เพียงแค่โรงพยาบาล แต่คือ ‘ความก้าวหน้าทางการแพทย์’

เรารู้จักโรงพยาบาลรามาธิบดีในฐานะโรงพยาบาลคุณภาพของประเทศไทย แต่ลองมาเรียนรู้อีกมุมหนึ่งของโรงพยาบาลรามาธิดี ในฐานะสถาบันสอนนักเรียนแพทย์และผู้นำความก้าวหน้าทางนวัตกรรมการแพทย์ดูบ้าง...

โครงการ 30 บาทฯ ทำให้คนไม่รักษาสุขภาพจริงหรือ?

โครงการ 30 บาท จะทำให้คนไข้ละเลยการดูแลสุขภาพ เพราะตัวเองไม่ได้เป็นผู้จ่ายค่ารักษาพยาบาล ตามแนวคิด ‘Moral Hazard’ ในวิชาเศรษฐศาสตร์ จริงหรือ?...

​2 นักออกแบบไทย กับนิยามของ “คำว่าให้ ไม่สิ้นสุด”

พลังแห่งการให้จะยิ่งใหญ่ได้ ต้องเกิดขึ้นจากความร่วมมือและการเสียสละของทุกคนทุกฝ่าย ด้วยเหตุผลนี้ มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงได้รับความร่วมมือจากนักออกแบบไทยหลายคน เพื่อสร้างสรรค์ผลงานจากการตีความของคำว่า ‘การให้.. ไม่สิ้นสุด’ ...