SEARCH

​เช็กความพร้อม ‘บัตรแมงมุม’ ก่อนนำร่องตุลาคมนี้

หากเป็นไปตามแผน ‘บัตรแมงมุม’ จะเป็นตั๋วที่รวมการเดินทางทุกประเภทเอาไว้ในบัตรเดียว แต่ก่อนหน้าเริ่มใช้งาน ควรมีการเตรียมการอะไรก่อนหรือไม่...

"ไม่มีทางเลือกไหนที่แย่กว่าสงคราม" มองประเทศเขา-ประเทศเราผ่านสายตาวรรณสิงห์

หนังสือ เถื่อนแปด คือบันทึกประสบการณ์ชีวิตของ สิงห์ วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล ที่ตกผลึกจากการเดินทางไปถ่ายทำสารคดี ‘เถื่อน Travel’ ในหลายประเทศทั่วโลก...