SEARCH

โครงการ 30 บาทฯ ทำให้คนไม่รักษาสุขภาพจริงหรือ?

โครงการ 30 บาท จะทำให้คนไข้ละเลยการดูแลสุขภาพ เพราะตัวเองไม่ได้เป็นผู้จ่ายค่ารักษาพยาบาล ตามแนวคิด ‘Moral Hazard’ ในวิชาเศรษฐศาสตร์ จริงหรือ?...