HIGHLIGHTS:

  • ผลการวิจัยจากสถาบันแคโรลินสกา (Karolinska) ในสวีเดน ระบุว่าคนที่มีครอบครัวมีโอกาสที่จะมีอายุยืนถึง 80 ปี (หรือมากกว่านั้น) หากพวกเขามีทายาทสืบสกุลแล้วอย่างน้อย 1 คน
  • ผู้ชายและผู้หญิงที่มีลูกอย่างน้อย 1 คน มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตน้อยกว่าคนรุ่นเดียวกันที่ไม่มีบุตร โดยเพศชาย (คนที่มีบุตร) จะมีอายุยืนเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 20.2 ปี มากกว่าคนรุ่นเดียวกันแต่ไม่มีบุตรที่จะมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มอีกราว 18.4 ปี ด้านผู้หญิงที่มีบุตรจะมีอายุยืนกว่าสตรีโสดในวัยเดียวกันราว 1.5 ปี
 

คนที่มีครอบครัวมีโอกาสที่จะมีอายุยืนถึง 80 ปี หรือมากกว่านั้น หากพวกเขามีทายาทสืบสกุลแล้วอย่างน้อย 1 คน!

     มีคู่รักหลายคู่ที่ตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกันฉันสามีภรรยา และไม่ขอมีลูก อาจเพราะเหตุผลส่วนตัว หรือเหตุผลทางเศรษฐกิจ ในแง่หนึ่งก็ถือเป็นเรื่องดี เพราะคุณอาจไม่ต้องมากังวลกับภาระค่าใช้จ่ายและการดูแลชีวิตของลูกที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
     แต่คุณอาจต้องกลับมานั่งคิดทบทวนใหม่อีกครั้ง เพราะผลวิจัยของสถาบันแคโรลินสกา (Karolinska) หรือสถาบันทางการแพทย์และศัลยศาสตร์ในสวีเดน พบว่าคนที่มีครอบครัวมีโอกาสที่จะมีอายุยืนถึง 80 ปี หรือมากกว่านั้น หากพวกเขามีทายาทสืบสกุลแล้วอย่างน้อย 1 คน!
     ทีมวิจัยทำการเก็บข้อมูลสำมะโนประชากรเพศชายและหญิงในประเทศสวีเดนที่เกิดในช่วงปี ค.ศ. 1911-1925 จำนวน 1,400,000 คน โดยเลือกเก็บข้อมูลรายละเอียดว่ากลุ่มตัวอย่างเหล่านี้แต่งงานและมีลูกหรือไม่ โดยเปรียบกับอายุขัยของคนในวัย 60 ปี พบว่า เฉลี่ยแล้วทั้งผู้ชายและผู้หญิงที่มีลูกแล้วอย่างน้อย 1 คน จะมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตน้อยกว่าคนรุ่นเดียวกันที่ไม่มีลูก
     สำหรับผู้ชาย (ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป) คนที่มีลูกจะมีอายุยืนเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 20.2 ปี ซึ่งมากกว่าคนรุ่นเดียวกันแต่ไม่มีลูกที่จะมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มอีกราว 18.4 ปี ขณะที่ผู้หญิง (ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป) ที่มีลูกจะมีอายุยืนเฉลี่ย 24.6 ปี มากกว่าผู้หญิงที่ไม่มีลูกราว 1.5 ปี
     นักวิจัยให้ตัวอย่างถึงปีที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิตของผู้ชายในวัย 80 ปี ซึ่งจากการศึกษาชี้ว่าผู้ชายที่มีลูกสืบสกุลจะมีค่าเฉลี่ยในการเสียชีวิตที่ 7.4% ซึ่งน้อยกว่าคนที่ไม่มีลูก ที่มีอัตราเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากกว่าที่ 8.3%
     อีกหนึ่งตัวอย่างที่น่าสนใจคือ เมื่อแบ่งเพศชายออกเป็นกลุ่มที่แต่งงานแล้วกับยังไม่แต่งงาน รวมถึงกลุ่มที่มีลูกและไม่มีลูก พบว่าผู้ชายที่ยังไม่แต่งงานจะมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงกว่า โดยมีค่าเฉลี่ยของการเสี่ยงต่อการเสียชีวิตแตกต่างกันที่ 1.2% ขณะที่คนแต่งงานแล้วอยู่ที่ 0.6%
     จากความเกี่ยวพันระหว่างการมีลูกที่ถูกโยงเข้ากับการมีอายุยืนยาวของกลุ่มผู้ชายที่แต่งงาน และไม่แต่งงาน ที่ผลวิจัยชี้ว่ากลุ่มชายสูงวัยที่เป็นโสดมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าบรรดากลุ่มชายที่มีภรรยา หรือมีโซ่ทองคล้องใจแล้วนั้น ทีมศึกษาอธิบายเสริมว่าชายโสดสูงวัยที่ไม่ได้แต่งงานเหล่านี้ จำเป็นจะต้องพึ่งพาลูกหลานในยามที่ตัวเองไม่มีคู่ชีวิตและกำลังแก่ตัวลงเรื่อยๆ
     จากข้อเสนอแนะของทีมวิจัยที่กล่าวว่า “คนที่ยังไม่แต่งงานอาจจำเป็นต้องพึ่งพาบุตรหลานของตนเองให้มากขึ้น”
     อย่างไรก็ดี งานวิจัยชิ้นนี้ไม่ได้มีการระบุถึงผลการศึกษาครั้งก่อนที่พบว่าการมีลูกสาวส่งผลให้มีอายุยืนยาวมากกว่าการมีลูกชายแต่อย่างใด แม้ว่าจะเคยมีผลการศึกษาก่อนหน้านี้ที่พบว่า ลูกสาวมีแนวโน้มที่จะช่วยดูแลพ่อแม่ที่เจ็บป่วยมากกว่าลูกชายก็ตาม
     อีกทั้งทีมวิจัยก็ยังยอมรับว่า ไม่มีข้อสรุปเกี่ยวกับสาเหตุและผลกระทบที่สามารถสรุปได้ว่าเหตุใดผู้มีบุตรจึงมีอายุยืนกว่าคนที่ไม่มีบุตร และการมีบุตรส่งผลต่อการมีอายุยืนหรือไม่
     แต่ก็มีข้อสันนิษฐานจากการสรุปผลการวิจัยว่า ในภายภาคหน้าผู้มีบุตร (อาจ) มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าคนโสด และจะเห็นผลได้ชัดที่สุดตามบริบทของสังคมคือ เด็กที่บรรดาพ่อแม่เคยเลี้ยงดูอบรมมาตั้งแต่เล็ก จะกลายมาเป็นผู้ดูแลพ่อและแม่ของตนเองยามแก่ชราแทน!

ที่มา:
     - www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/having-children-could-increase-lifespan-study-a7635106.html
     - jech.bmj.com/content/early/2017/01/30/jech-2016-207857