HIGHLIGHTS:

  • ลักษณะใบหน้าทั่วไปที่แสดงถึงความเป็นผู้ชายอย่างแนวคิ้วและสันกรามที่ชัดเจน อาจจะเป็นสิ่งที่ผู้หญิงใช้ตัดสินใจในความสัมพันธ์ระยะสั้น แต่สำหรับความสัมพันธ์ระยะยาวแล้วผู้หญิงมักจะคิดถึงเรื่องอื่นเป็นส่วนประกอบด้วย ซึ่งผลวิจัยชี้ว่าหนวดเคราช่วยเพิ่มความดึงดูดใจผู้หญิงที่มองหาความสัมพันธ์ระยะยาว เนื่องจากแสดงถึงความเป็นผู้ใหญ่ และดูโดดเด่นกว่าคนอื่น
​      หนุ่มตี๋หลบไป เพราะตอนนี้มันคือยุคของหนุ่มเซอร์
​      หากคุณคิดว่าการไว้หนวดเคราทำให้หน้าตาดูสกปรก ผู้หญิงที่ไหนจะมาชอบ คุณกำลังคิดผิดแล้ว เพราะตามผลวิจัยชี้ว่าผู้ชายที่มีหนวดเครามักมีเสน่ห์ดึงดูดผู้หญิงได้มากกว่าผู้ชายหน้าใสเสียอีก
​      ตั้งแต่อดีตหน้าตาของผู้ชายมีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ตามชาติพันธ์ุและพันธุกรรม ซึ่งหน้าตาถือเป็นสิ่งแรกที่คนเราจะมองเห็น จะเรียกว่าเป็นการตัดสินจากภายนอกก็คงไม่ผิด เพราะการไว้หนวดเคราจะช่วยบ่งบอกถึงความเป็นผู้ใหญ่และดูโดดเด่นกว่าคนอื่น มันจึงช่วยให้ใบหน้าของคุณดึงดูดผู้หญิงได้มากขึ้น
​      แล้วต้องไว้เคราแบบไหนถึงจะดึงดูดใจผู้หญิงได้ดีที่สุด?
​      จากงานวิจัยเรื่อง Masculinity Paradox ที่ตีพิมพ์ลงในวารสารเกี่ยวกับชีววิทยาวิวัฒนาการ (Journal of Evolutionary Biology) ได้ทำการทดลองด้วยการสอบถามผู้หญิง 8,500 คนในยุโรป เพื่อจัดลำดับผู้ชายที่มีเคราและไม่มีเคราว่าใครที่มีเสน่ห์ดึงดูดมากกว่ากัน
​      โดยการทดลองจะนำรูปผู้ชายทั้งหมด 4 รูป มาเทียบกันระหว่างหน้าแบบเกลี้ยงเกลา แบบมีเคราบางๆ (5 วัน) แบบมีเคราปานกลาง (10 วัน) และแบบเคราหนา (4 อาทิตย์) ผลปรากฏว่าผู้หญิงทุกคนชอบผู้ชายที่มีเครามากกว่า โดยรูปที่ไว้เคราแบบปานกลาง (10 วัน) ถูกเลือกเยอะมากที่สุด ตามมาด้วยเคราหนา และบางตามลำดับ
​      นักวิจัยบอกว่าคุณลักษณะทั่วไปบนใบหน้าของผู้ชายอย่างแนวคิ้วและขากรรไกรชัดเจนที่แสดงถึงความเป็นผู้ชายอาจจะเป็นสิ่งที่ผู้หญิงมองหาในความสัมพันธ์ระยะสั้น ในขณะที่การไว้หนวดเคราจะช่วยดึงดูดผู้หญิงเมื่อพวกเธอมองหาความสัมพันธ์ระยะยาว เพราะพวกเธอมองว่าการไว้หนวดเคราแสดงถึงความสำเร็จของผู้ชาย
​      นอกจากนี้งานวิจัยเรื่อง Evolution and Human Behavior ของดิกซอนและบรูกส์ (Dixon, B. J., and Brooks, R. C.) เมื่อปี 2013 ที่ทำการทดลองคล้ายๆ กันก็พบว่าผู้ชายที่มีหนวดเคราถูกเลือกมากที่สุด เพราะพวกเขาดูมีอายุ และมีแนวโน้มจะเป็นพ่อที่ดี จึงมีแรงดึงดูดสำหรับผู้หญิงที่กำลังมองหาความสัมพันธ์ระยะยาว
​      หากคุณกำลังมองหาวิธีให้เธอมาสนใจอยู่ละก็... ลองไว้หนวดไว้เคราดูสิ อย่างน้อยก็อาจจะช่วยดึงดูดความสนใจได้บ้างนะ

ภาพประกอบ: Karin Foxx
อ้างอิง:
​      - www.indy100.com/article/men-beards-more-attractive-women-study-facial-hair-long-term-partners-science-journal-of-7599011
​      - onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jeb.12958/full
​      - www.psychologytoday.com/blog/the-attraction-doctor/201607/do-women-prefer-men-beards