Special Report

นักฟุตบอลไทยเซเลบ: จากแรงงานนักกีฬาสู่วีรบุรุษของสังคม

ปัจจุบัน นักฟุตบอลกลายเป็นผู้เล่นคนสำคัญในสื่อบันเทิงและโซเชียลมีเดีย ปรากฏการณ์นี้อาจเรียกได้ว่าเป็นการปรากฏตัวของ ‘นักฟุตบอลไทยเซเลบ’ ซึ่งเป็นสถานะทางสังคมแบบใหม่ของแรงงานงานนักกีฬา ...

“บริหารถนนก็เหมือนบริหารน้ำ สร้างไฮเวย์แต่ไม่มีถนนซอย รถก็ยังติด และน้ำท่วมเหมือนเดิม” ฟังสถานการณ์น้ำจากมุมมอง ดร.รอยล จิตรดอน

การแก้ปัญหาเรื่องน้ำไม่ควรทำงานแบบบนลงล่าง แต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ มองสถานการณ์น้ำทั้งประเทศในภาพใหญ่ แต่ทำงานในระดับท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพ...

เริงร่ากับ ‘มนุษย์ฮอตดอกเต้นระบำ’ และของเล่น AR

มนุษย์ฮอตดอกเต้นระบำในสแนปแชท คือผลผลิตของการพัฒนาเทคโนโลยี AR ที่กลายมาเป็นตัวละครยอดนิยมโซเชียลมีเดีย ซึ่งนี่อาจทำให้ AR กลายเป็นเทคโนโลยีที่แวดวงโฆษณาสนใจนำมาประยุกต์ใช้มากขึ้น...

วัยไม่ใช่ข้อจำกัด: ‘ธนาคม เย็นสบาย’ พนักงานสูงวัยคนแรกในโครงการ ‘60 ปีมีไฟ’ ของซีเอ็ดบุ๊ค

ทำความรู้จักพนักงานสูงวัยคนแรกของร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ หนึ่งในองค์กรที่ริเริ่มโครงการเพื่อรองรับคนสูงวัยผู้ยังไม่หมดไฟ...