Special Report

รู้ผิดถูกได้อย่างไร: ที่มาของความคิดเชิงศีลธรรมในมนุษย์

คำถามที่ว่า ‘ศีลธรรม’ ของมนุษย์มีที่มาจากที่ใด เป็นคำถามสำคัญที่นักจิตวิทยาพยายามหาคำตอบมาโดยตลอด สาขาย่อยของจิตวิทยาที่เรียกว่า ‘จิตวิทยาศีลธรรม’ พยายามตอบคำถามดังกล่าวด้วยการศึกษาพัฒนาการทางจิตวิทยาช่วงวัยเด็กของมนุษย์ โดยคำถามหลักของการวิจัยคือ ‘เด็กรู้และแยกแยะได้อย่างไรว่าอะไรคือสิ่งที่ถูก และอะไรคือสิ่งที่ผิด’...

Wizes | หนังสือเรียนออกแบบได้ และควรจะออกแบบมากๆ

     ฐิติวุฒิ นันทิภาคย์หิรัญ, ปริพัฒน์ สินมา, คมจรัส แก้วชัยเจริญกิจ, ปพน วีระเมธีกุล เพื่อนร่วมมหาวิทยาลัยเดียวกัน (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) เห็นปัญหาตอนที่น้องสาวของฐิติวุฒิสอบเข้ามหาวิทยาลัย แล้วต้องท่องจำหนังสืออย่างหนัก
     สมัยมัธยม ปริพัฒน์และฐิติวุฒิเคยสอบตกวิชาสังคมศึกษามาก่อน เพราะไม่ชอบวิชาท่องจำ
     พวกเขาเชื่อว่าภาพจะทำให้เราเข้าใจได้ดีกว่าข้อความยาวเหยียด  ...

แก้ปัญหาเกณฑ์ทหารไทยอย่างไรดี: โมเดล ‘รับใช้ชาติด้วยวิธีอื่น’ ของสเปนในอดีต

ในบทความตอนที่แล้ว ผมเขียนถึงปัญหาของ ‘ฤดูกาลเกณฑ์ทหาร’ ในประเทศไทยที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี และพิจารณาจุดแข็งและจุดอ่อนของโมเดล ‘สมัครใจ’ แบบสหรัฐอเมริกา จริงอยู่ที่ในทางกฎหมาย สหรัฐอเมริกาไม่มีการเกณฑ์ทหารภาคบังคับอีกต่อไป แต่ก็ยังต้องใช้งบประมาณอย่างมหาศาลเพื่อโฆษณาชวนเชื่อให้คนสมัครเป็นทหาร และมันก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร นอกจากนี้ สหรัฐอเมริกายังใช้ประโยชน์จากระบบสวัสดิการสังคมที่อ่อนแอ โดยการกึ่งบังคับและข่มขู่ให้คนชายขอบและคนชั้นล่างในสังคมเป็นทหารอย่างไม่เต็มใจ...

แก้ปัญหาเกณฑ์ทหารไทยยังไงดี: โมเดล ‘สมัครใจ’ แบบสหรัฐอเมริกา (?)

นอกจากฤดูร้อน ฤดูร้อนมาก และฤดูร้อนที่สุดแล้ว ประเทศไทยยังมีฤดูกาลที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง เรียกว่า ฤดูเกณฑ์ทหาร ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี ฤดูกาลเกณฑ์ทหารเกิดขึ้นจาก พรบ. รับราชการทหาร พ.ศ. 2497 ที่ระบุว่า “ชายที่มีสัญชาติเป็นไทยตามกฎหมาย มีหน้าที่รับราชการทหารด้วยตนเองทุกคน” โดย “ทหารกองเกิน ซึ่งมีอายุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์และยังไม่ถึงสามสิบปีบริบูรณ์... จะต้องเข้ารับราชการทหารประจำการมีกำหนดสองปี” แน่นอนว่า หลายคนก็ชิงสมัครก่อนเพื่อลดระยะเวลาการเกณฑ์ทหารลง หลายคนก็ได้รับยกเว้นจากการเกณฑ์ทหารภาคบังคับเพราะข้อยกเว้นที่ระบุไว้ในกฏหมาย (เช่น เรียนหลักสูตรรักษาดินแดน พิการหรือทุพลภาพ ฯลฯ) และที่ไม่ได้ระบุไว้ในกฎหมาย (เช่น การติดสินบน การใช้เส้นสาย ฯลฯ) แต่หลายคนก็ต้องเข้าสู่กระบวนการจับใบดำใบแดงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังที่มีให้เห็นกันทุกปี ...

ญี่ปุ่นหลังม่านเซ็นเซอร์: 10 ที่เที่ยวติดเรต 18+ ที่คุณอาจไม่เคยรู้จัก ตอนที่ 2

ตอนนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับที่เที่ยวติดเรต 18+ อีก 5 ร้านที่เหลือ ซึ่งมีเรื่องราวความน่าสนใจไม่แพ้ 5 ร้านแรก ผ่านคำบอกเล่าของ ‘นัทโตะ’...

ญี่ปุ่นหลังม่านเซ็นเซอร์: 10 ที่เที่ยวติดเรต 18+ ที่คุณอาจไม่เคยรู้จัก ตอนที่ 1

คุณอาจรู้จักประเทศญี่ปุ่นเวอร์ชันวาบหวิวผ่านนักแสดงสาวคนโปรดอย่าง มาเรีย โอซาว่า, โซระ อาโออิ หรือ จูเลีย อาจเคยไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่น แล้วเจอร้านเซ็กซ์ช็อป ที่ขายดิลโด้ จิ๋มกระป๋อง และหนังเอวี แต่คุณอาจไม่รู้ว่าในซอกตึกบางย่านของญี่ปุ่นเป็นที่ตั้งสถานบันเทิงยามวิกาลที่ให้บริการสุดสยิว...