Momentum : Opinion

21st Century Point

ศตวรรษที่ 21 มันเปิดพื้นที่ใหม่ให้กับเราอย่างไร และความท้าทายของมันจะพาเราไปไหน โดย Little Thoughts

EDITOR'S NOTE

บทบรรณาธิการ โดย นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

คำ ผกา กระซิบ

ความเรียงรื่นรมย์ว่าด้วยความเป็นไทย โดย คำ ผกา

Fashion, In Conversation

อะไรคือสิ่งที่กำลังขับเคลื่อนวงการแฟชั่นทุกวันนี้? คอลัมน์นี้จะไม่มาพูดถึงการแต่งตัวหรือการมิกซ์แอนด์แมทช์ แต่จะทำให้เห็นว่าเบื้องหลังการถูกตราหน้าว่ามีแต่ความฟุ่มเฟื่อย แฟชั่นก็มีความสำคัญต่อมนุษย์เท่าๆกับอย่างอื่น โดย คริสโตเฟอร์ สเวนซัน

Genderless

มองโลกผ่านเรื่องเพศ โดย โตมร ศุขปรีชา

LifeScore

คอลัมน์ที่บอกเล่าถึงเรื่องราวของชีวิตและกีฬาซึ่งเชื่อมโยงถึงกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวชีวิตและการต่อสู้ของนักกีฬาผู้เป็นแรงบันดาลใจแก่คนทั้งโลก เรื่องราวของผู้ที่ “ได้รับ” เพราะกีฬาหรือผู้ที่ “สูญเสีย”เพราะกีฬา เพื่อให้ได้รู้ว่ากีฬานั้นคือส่วนหนึ่งของชีวิต โดย เมธา พันธุ์วราทร

อ่านให้ประจักษ์

หยิบเรื่องราวที่น่าสนใจจากหนังสือที่อ่านในห้วงเวลาต่างๆ ทั้งงานวิชาการหลากหลายสาขา นิยาย เรื่องสั้น สารคดี และหนังสืออื่นๆ อีกหลายแนวที่จัดประเภทไม่ได้ มาบอกเล่าผ่านมุมมอง โดย ประจักษ์ ก้องกีรติ

Songscape

หลายโน้ตเป็นหนึ่งเพลง หลากหลายบทเพลงสร้างแรงบันดาลใจ เปิดโลกทัศน์กับพรมแดนใหม่แห่งสุนทรีย์ โดย เกษมสันต์ พรหมสุภา

Ar(t)gument

กระทู้ว่าด้วยศิลปะและประเด็นรายรอบ โลกศิลปะทำอะไร ศิลปะสัมพันธ์อย่างไรกับวัฒนธรรม สังคม การเมือง และประวัติศาสตร์ในโลกภายนอก โดย ธนาวิ โชติประดิษฐ