Interview

ค้นหาปัญญาก่อนโลกอนาคตจะมาถึงกับ ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา

ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา นักเขียนและเจ้าของสำนักพิมพ์ openbooks ใช้เวลาหลังลาจอโทรทัศน์ในบทบาทพิธีกรรายการ ตอบโจทย์ประเทศไทย ไปกับการเดินทางในประเทศต่างๆ จิบชา ใช้ชีวิตช้าๆ และอ่านหนังสือประวัติศาสตร์ เพื่อมองย้อนอดีตแล้วครุ่นคิดถึงอนาคต ก่อนจะได้ผลิตผลเป็นหนังสือ FUTURE : ปัญญาอนาคต...