The Momentum Feature

​รูปแบบของกำแพง : กำแพงระหว่างความศิวิไลซ์และความบ้า (จบ)

การทำงานของนักจิตวิเคราะห์แนวฟรอยด์เดียนให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจภาพลวงตา เพราะเห็นว่าภาพลวงตาหรือสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงนี้ จะเป็นประตูซึ่งเปิดไปสู่ความจริงที่ทำงานอยู่ในจิตใต้สำนึก...

เป็น-อยู่-คือ ของชาวยุโรป

รู้จักชาวยุโรปผ่านสถิติ จากผลงานวิจัยเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในประเทศค่างๆ ในยุโรป 28 ประเทศ โดยกองสถิติของอียู (Eurostat) ในลักเซมเบิร์ก...

‘Millennials' Dreams’ ชีวิตอิสระที่ทำเงินได้

ชาวมิลเลนเนียลจำนวนหนึ่งเลือกมองหาช่องทางสร้างรายได้บนอินเทอร์เน็ตเพื่อเลี้ยงดูตัวเองแทนการทำงานในระบบ เพราะเป้าหมายความสำเร็จของชีวิต ถูกวัดด้วยโอกาสในการเป็นตัวของตัวเอง ในแบบที่ยังมีเวลาใช้ชีวิต ...

​ประทับจิต นีละไพจิตร

ชีวิตของประทับจิตอาจเรียบง่ายกว่านี้ เธออาจจะเป็นครู หรือทำงานบางตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เธอร่ำเรียนมา อาจเป็นเพราะชะตากรรมของสมชาย นีละไพจิตร พ่อผู้ซึ่งนำพาให้ชีวิตของเธอมาทำงานในงานสายนี้...

‘มหาศึกชิงบัลลังก์’ ฉบับซาอุดิอาระเบีย

ถ้าจะเปรียบเทียบสถานการณ์การเมืองการปกครองในซาอุดิอาระเบียยามนี้ คงไม่ต่างอะไรกับบางฉากบางตอนในซีรีส์ฮิตอย่าง Game of Thrones ที่ต้องขับเคี่ยวและแย่งชิงทุกสิ่งอย่างกันด้วยไหวพริบ ชั้นเชิง และอำนาจ...

ศาสนาประจำชาติ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และหลักพหุวัฒนธรรมนิยม

กระแสการผลักดันให้พุทธศาสนามีฐานะเป็นศาสนาประจำชาติรัฐธรรมนูญ ทำให้ต้องหันมาสำรวจ 'หลักพหุวัฒนธรรมนิยม' ซึ่งมุ่งส่งเสริมการแสดงความยอมรับซึ่งกันและกันระหว่างคนหลากหลายวัฒนธรรม รวมถึงการยอมรับในระดับนโยบายรัฐ...