Successful : Secret Ingredient

ทำอย่างไรจึงจะมัดใจคนเจนวาย มิตรผลเผยสูตร

การลดลงของวัยแรงงานในอนาคต จะทำให้เกิดการแย่งชิงแรงงานที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะคนเจนวายที่มีอยู่ประมาณ 16.45 ล้านคน หรือ 39 เปอร์เซ็นต์ของวัยแรงงานทั้งหมด ทำอย่างไรจึงจะมัดใจคนกลุ่มนี้ได้...

​Simple Sensibility ดีไซน์เรียบง่ายที่ได้จากการสังเกตของนาโอโตะ ฟูคาซาวะ

นาโอโตะ ฟูคาซาวะ ที่ปรึกษาด้านการออกแบบของมูจิ (MUJI) กับแนวคิดการออกแบบอันเรียบง่ายที่สร้างความประหลาดใจให้ผู้ใช้เสมอ ...

'เราใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือ หรือเราตกเป็นเครื่องมือของดิจิทัล' คำถามจากนักโฆษณา

โลกดิจิทัลสั่นสะเทือนตั้งแต่วงการสื่อสิ่งพิมพ์ไปจนถึงวงการโฆษณาและนักการตลาด ทำให้ต้องมาคิดกันอีกทีว่าจะสื่อสารหรือสร้างแบรนด์ให้ผู้บริโภครับรู้ได้อย่างไรในวันที่ทุกอย่างไม่เหมือนเดิม ...

ประสบการณ์ฝึกงานสุดโหดของนักศึกษาไทยกับองค์กรชั้นนำในลอนดอน

เรียนรู้ประสบการณ์ฝึกงานของนักศึกษาในลอนดอน ความแตกต่างระหว่างการเรียนรู้งานจากรุ่นพี่ในบริษัทใหญ่และการเรียนรู้ด้วยตนเองในบริษัทสตาร์ตอัป...