Successful : Feature

เมื่อสตาร์ตอัปบอกว่า การทำงานหนักไม่สำคัญ

สตาร์ตอัปหลายแห่งเริ่มมีวัฒนธรรมองค์กรที่มองว่าการทำงานหนักไม่ใช่เรื่องสำคัญ แต่สิ่งที่บริษัทสนใจคือผลงานที่สร้างมูลค่าให้กับองค์กร แม้แนวคิดดังกล่าวอาจมาพร้อมกับนโยบายวันลาไม่อั้น แต่ในฐานะลูกจ้าง นี่อาจไม่ใช้เรื่องที่ควรยิ้มรับเสมอไป...

ชอบเสี่ยงหรือรักสนุก ว่าด้วย ‘หวย’ กับการออม

แม้เศรษฐศาสตร์กระแสหลักมองว่าพฤติกรรมการเล่นหวยนั้นไม่สมเหตุสมผล แต่คนเราก็ยังชอบเล่นหวย นั่นอาจเป็นเพราะเขาไม่ได้มองว่ามันเป็นการออม แต่มีเหตุผลอื่นๆ ซึ่งพอเข้าใจได้...

ความเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวสู่ ‘สังคมไร้เงินสด’

ยอดผู้ใช้พร้อมเพย์ (PromptPay) ในปัจจุบันมีสูงถึงกว่า 33 ล้านคน ซึ่งถือเป็นก้าวการเปลี่ยนแปลงสำคัญสู่สังคมไร้เงินสด คงได้เวลาที่เราต้องเริ่มปรับตัวให้ทันสังคมการเงินยุคใหม่แล้ว...

ธนาคาร กับ เทคโนโลยีทางการเงินแห่งอนาคต?

ในยุค Internet of Things เราอาจจะได้เห็นการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลไปทำงานร่วมกับข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันอื่นๆ เช่น แว่นตาดิจิทัล ตู้เย็นอัจฉริยะ ประตูที่สามารถบอกข้อมูลสภาพอากาศภายนอก แต่หากเทคโนโลยีเหล่านี้ไปอยู่ในโลกการเงินการธนาคาร ผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร...

ฝึกงานกับสตาร์ตอัปไทยเป็นอย่างไร: ประสบการณ์จากผู้เข้าร่วมโครงการ Career Launcher

หลายคนคงสงสัยว่าสตาร์ตอัปทำงานกันอย่างไร บางคนถึงขนาดหาโอกาสไปฝึกงานกับสตาร์ตอัป ลองมาเรียนรู้จากประสบการณ์ผู้เข้าร่วมโครงการ Career Launcher ทั้งสามคน ซึ่งได้มีโอกาสฝึกงานกับสตาร์ตอัป ว่าพวกเขาได้แง่คิดอะไรกันมาบ้าง...