SEIZE THE MOMENT

Momentum

หลากความเห็นต่อปรากฏการณ์สื่อเล่นหวย และพาดหัวข่าวที่ไม่เหมาะสม
สภาเศรษฐกิจโลกเผย บางประเทศใช้เวลากว่า 1,000 ปี เพื่อให้ผู้หญิงเท่าเทียมกับผู้ชาย
“ไม่มีอะไรเลวร้ายไปกว่าการเอาคนบริสุทธิ์ไปลงทัณฑ์ทางอาญา” ชำแหละปัญหาแพะในกระบวนการยุติธรรมไทย
สภาเศรษฐกิจโลกเผย คน Gen Y รายได้น้อยกว่าคน Gen X 43% และไม่สนใจการเมือง
“ถ้าเผื่อไม่รักษา วันหน้าก็จะไม่มี” ย้อนอ่านปณิธานของ รศ. วราพร สุรวดี ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก
ผู้นำแฟชั่น นักเขียน และคุณแม่สุดสตรอง รวมเรื่องน่ารู้ก่อนดู ‘JACKIE’
ปารีสเตรียมปรับปรุงหอไอเฟลให้ทันสมัยและจะใช้เวลาถึง 15 ปี!