Hot Moment

14 พ.ย. นี้ ปรากฏการณ์ซูเปอร์มูน: ดวงจันทร์ใกล้โลกที่สุด พลาดครั้งนี้ต้องรออีก 18 ปี

ดวงจันทร์เป็นบริวารของโลกที่สามารถสังเกตเห็นได้ง่าย สวยงาม และมีความเกี่ยวโยงกับวิถีชีวิตของผู้คนหลายท้องที่อย่างลึกซึ้ง เมื่อมีข่าวว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้า (14 พ.ย.) จะเกิดปรากฏการณ์ ‘ซูเปอร์มูน’ หรือดวงจันทร์โคจรเข้ามาใกล้โลกที่สุด...

ไขข้อสงสัย ‘ฟรีแลนซ์’ กับกรณีราชกิจจานุเบกษา ‘อัตราค่าตอบแทนในงานที่รับไปทําที่บ้าน’

หลังมีประกาศราชกิจจานุเบกษา โดยคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน เรื่อง ‘อัตราค่าตอบแทนในงานที่รับไปทําที่บ้าน’ ฟรีแลนซ์ที่เคยถูกเบี้ยวค่าจ้างหลายคนอาจคิดว่าแสงทองของวันใหม่ได้เกิดขึ้นแล้ว แต่ความจริงแล้วเป็นอย่างนั้นหรือ?...