SEIZE THE MOMENT

Hot Moment

ไขข้อสงสัย ‘ฟรีแลนซ์’ กับกรณีราชกิจจานุเบกษา ‘อัตราค่าตอบแทนในงานที่รับไปทําที่บ้าน’

หลังมีประกาศราชกิจจานุเบกษา โดยคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน เรื่อง ‘อัตราค่าตอบแทนในงานที่รับไปทําที่บ้าน’ ฟรีแลนซ์ที่เคยถูกเบี้ยวค่าจ้างหลายคนอาจคิดว่าแสงทองของวันใหม่ได้เกิดขึ้นแล้ว แต่ความจริงแล้วเป็นอย่างนั้นหรือ?...