Happy : Restaurant & Cafe

Hobbyist Cafe คาเฟ่แสนสงบสำหรับคอกาแฟ

การทำธุรกิจย่านถนนเจริญกรุง มีข้อจำกัดในตัวโครงสร้างอาคาร และขนาดพื้นที่ ซึ่งเป็นโจทย์และความท้าทายให้ผู้ประกอบการร้านย่านนี้คิดถึงการจัดสรรพื้นที่ให้เหมาะสม...