Happy : Relationship

รักไม่ง่าย: ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์

Q: ตลอด 10 ปี ของ #ทวีตรัก อาจารย์ได้ตอบปัญหาเกี่ยวกับความรักมากมาย เช่น การเริ่มต้นความสัมพันธ์, ความสัมพันธ์ระหว่างคน 2 คน (ที่มักจะมีมากกว่า 2 คนเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอ), การเดินออกจากความสัมพันธ์เดิม, การทำใจเพื่อเริ่มความสัมพันธ์ครั้งใหม่ ฯลฯ แต่ทำไมวงสนทนาที่จัดขึ้นครั้งล่าสุดก็ยังคงมีประเด็นเดิมๆ วนเวียนซ้ำไปซ้ำมา ราวกับว่าผู้ที่ติดตาม #ทวีตรัก นั้น ‘เข้าใจแต่ทำไม่ได้’?...