Happy : Neighbourhood

ผ่อนคลายใต้ต้นไม้ใหญ่ จ้องมองฝูงหงส์ และหลงรักธรรมชาติใน Swan Lake เขาใหญ่

แม้จะได้ชื่อว่าเป็นบ้านพักตากอากาศและคอนโดมิเนียม แต่เมื่อหลุดเข้าไปอยู่ใจกลางวงล้อมของโครงการ Swan Lake เขาใหญ่ เรากลับพบว่านี่คือธรรมชาติที่คนเมืองอย่างเรามองหามานาน...