Happy : Neighbourhood

ตาม Trash Hero ไปเก็บขยะในคลองบางลำพู มีอะไรอยู่บนลำเรือ

เรือแพดเดิลบอร์ดนับสิบลำลำเลียงตัวลงสู่ผิวน้ำ ถังขยะหนึ่งใบถูกนำมาติดตั้งอยู่ส่วนหน้าของเรือ คนกลุ่มหนึ่งสวมเสื้อสีเหลือง สกรีนด้านหน้าว่า Trash Hero แสดงตัวกับผู้พบเห็นทั่วไปว่าพวกเขาคือนักเก็บขยะ...

ห้องสมุดเนียลสัน เฮส์ สถาปัตยกรรมจากความรักและหนังสือ

เนียลสัน เฮส์ โอเอซิสของนักอ่านอายุร่วมร้อยปีแห่งนี้ เป็นผลงานของสถาปนิกผู้ออกแบบพระที่นั่งอนันตสมาคม วังปารุสกวัน และหัวลำโพง ...

มัธยัสถ์และกลมกลืน ความงามในสถาปัตยกรรมของ Laurie Baker

ลอรี เบเกอร์ คือสถาปนิกชาวอังกฤษที่มหาตมะ คานธี ชักชวนให้มาใช้ความคิดสร้างสรรค์อันสมถะช่วยเหลือคนยากคนจนในอินเดีย ปรัชญาการออกแบบ 3 ประการที่เชื่อมโยงกันในมัธยัสถ์สถาปัตย์ของเบเกอร์คือ มัธยัสถ์ ไม่สูญเปล่า และงามอย่างกลมกลืน ...

นับถอยหลัง 7 ปี กับการผลักดันเชียงใหม่สู่มรดกโลก

ใครเคยไปเชียงใหม่น่าจะพอนึกภาพออกว่าเมืองแห่งนี้คือส่วนผสมของกรุงเทพฯ ขนาดย่อมกับความเป็นท้องถิ่นที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งยืนอยู่บนเสาหลักทางทรัพยากรที่เป็นฐานในการพัฒนาจังหวัดมาตั้งแต่อดีต ​ที่ผ่านมา การเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการท่องเที่ยว เจริญงอกงามจากเสาหลักทางทรัพยากรทั้งสองด้านดังกล่าว และกลายเป็นรายได้หลักของพื้นที่เขตเมือง ซึ่งทำให้เกิดการใช้จ่ายและรายได้หมุนเวียนภายในจังหวัดปีละหลายล้านบาท...

สิ่งพิมพ์ไม่มีวันตาย! ทำความรู้จัก ‘Seihando’ หนังสือเก่าหายากที่มีคุณค่าเทียบเท่างานฝีมือ

เชื่อว่าหลายคนคงเคยตั้งคำถามถึงความสำคัญของหนังสือเล่มในยุคดิจิทัลกันอยู่บ้างว่ามันยังจำเป็นแค่ไหนในโลกที่เราค้นข้อมูลกันได้ง่ายๆ เพียงแค่คลิกเมาส์ไม่กี่ครั้ง? ทว่าการเกิดขึ้นของร้านหนังสือ ‘Open House Bookshop by HARDCOVER’ ซึ่งตั้งอยู่ในโครงการ Open House บนชั้น 6 ของศูนย์การค้า Central Embassy ก็เหมือนกับเป็นการตอบคำถามดังกล่าว และยืนยันถึงความสำคัญของหนังสือเล่มผ่านคอนเซ็ปต์ของร้านหนังสือแห่งนี้ -- ‘Celebration of Print Culture’ ...