Happy : Health

​Strength Training กับความเข้าใจผิดในการเล่นกล้าม

มีความเข้าใจผิดหลายข้อที่ฉุดรั้งให้เราไม่กล้าหันมาสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรง เช่น เล่นกล้ามแล้วน้ำหนักขึ้น หยุดเล่นกล้ามแล้วมันจะกลายเป็นไขมัน ซึ่งล้วนเป็นความเชื่อที่ผิดๆ...

Strength Training ‘กล้าม’ ก็อยากจะแข็งแรง

การ ‘เล่นกล้าม’ ไม่จำเป็นต้องหมายถึงการสร้างกล้ามลูกโตๆ ไว้เบ่ง แต่อาจหมายถึง Strength Training ซึ่งเป็นการออกกำลังกายที่จำเป็น เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อและส่งเสริมสุขภาพโดยรวมให้แข็งแรง...

ทุกข์ของคนไม่ซึมเศร้าที่ต้องรับมือกับมนุษย์เศร้าซึม

นี่เป็นยุคที่โรคซึมเศร้าได้รับการยอมรับว่าเป็นเรื่องธรรมดา แต่สำหรับคนที่ไม่ซึมเศร้าซึ่งรายล้อมด้วยคนซึมเศร้า ความทุกข์ก็อาจบังเกิด...