Happy : Feature / Stage

ปิดปรับปรุง ‘สถาบันปรีดี พนมยงค์’ เมื่อสเปซของคนทำละครหดแคบลง

สถาบันปรีดี พนมยงค์ ประกาศเปลี่ยนแปลงด้านนโยบาย และปิดอาคารเพื่อปรับปรุง ทำให้คณะละครหลายคณะในพื้นที่แห่งนี้ ได้แก่ พระจันทร์เสี้ยวการละคร กลุ่มบีฟลอร์ และกลุ่ม FoFo Hut ต้องออกจากพื้นที่...

​รักหรือเหงา ใจเราหรือพระจันทร์

มนต์แห่งจันทราจงสำแดงฤทธา ณ บัดนี้ เรื่องราวของความไม่ลงรอยในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ โดยมีแสงนวลของพระจันทร์เป็นองค์ประกอบสำคัญในการถ่ายทอดความเหงา...