Happy : Feature / Stage

​รักหรือเหงา ใจเราหรือพระจันทร์

มนต์แห่งจันทราจงสำแดงฤทธา ณ บัดนี้ เรื่องราวของความไม่ลงรอยในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ โดยมีแสงนวลของพระจันทร์เป็นองค์ประกอบสำคัญในการถ่ายทอดความเหงา...