SEIZE THE MOMENT

Happy : Feature / Event

Top Things To Do This Weekend 17-23 March 2017

งานดนตรี นิทรรศการศิลปะ งานฉายภาพยนตร์พิเศษ และปาร์ตี้ที่น่าสนใจทั้ง 11 งานตลอดสุดสัปดาห์นี้...

Top Things To Do This Weekend 10-16 March 2017

งานดนตรี นิทรรศการศิลปะ งานฉายภาพยนตร์พิเศษ และ ปาร์ตี้ที่น่าสนใจทั้ง 10 งานตลอดสุดสัปดาห์นี้  ...

ดูฟรี! 7 หนังสะท้อนความไม่เท่าเทียมทางเพศและความรุนแรงต่อผู้หญิง เทศกาล He For She Arts Week Bangkok Film Festival

นอกจากรายงานของสภาเศรษฐกิจโลกที่เปิดเผยว่า ความเหลื่อมล้ำทางเพศยังคงมีอยู่ในศตวรรษที่ 21 ภาพยนตร์คืออีกสื่อหนึ่งที่สะท้อนความเป็นจริงที่เกิดได้อย่างดี...

Top Things To Do This Weekend 3-9 March 2017

งานดนตรี นิทรรศการศิลปะ งานฉายภาพยนตร์พิเศษ และปาร์ตี้ที่น่าสนใจทั้ง 15 งานตลอดสุดสัปดาห์นี้  ...

เทศกาลคราฟต์เบียร์ นิทรรศการงานวัด คอนเสิร์ตน่าดู และอีเวนต์น่าไปประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม

งานดนตรี นิทรรศการศิลปะ งานฉายภาพยนตร์พิเศษ และปาร์ตี้ที่น่าสนใจทั้ง 10 งานตลอดสุดสัปดาห์นี้...