VIDEO

วิดีโอ

The Momentum Talk

The Momentum Talk

EP 01 - EP04

พูดคุยกับบุคคลที่สร้างแรงกระเพื่อมและความเคลื่อนไหวในสังคมจากทุกวงการ ผ่านมุมมองที่แตกต่าง และไม่เคยพูดถึงที่ไหน

Hosted By a day studio a day studio

The Momentum Talk EP004 : ปริญญา เทวานฤมิตรกุล

การเมืองประเทศไทยในปี 2560 จะไปในทิศทางไหน? อำนาจ คสช. หลังการเลือกตั้งจะเป็นอย่างไร? โฉมหน้ารัฐบาลใหม่จะเป็นแบบไหน? แนวโน้มประชาธิปไตยไทยในอนาคตจะเป็นอย่างไร? อาจารย์ปริญญา เทวานฤมิตรกุล พร้อมตอบทุกคำถามที่คุณอยากรู้ในรายการ The Momentum Talk

The Momentum Talk EP003: ตูน บอดี้สแลม

400 กิโลเมตร คือระยะทางโดยประมาณจากกรุงเทพฯ สู่อำเภอบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ถ้านั่งรถด้วยระยะทางประมาณนี้ อาจต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมง แต่ ตูน-อาทิวราห์ คงมาลัย หรือตูน บอดี้สแลม ไม่เลือกที่จะเดินทางด้วยรถยนต์ เพราะเขากำลังจะใช้สองเท้าที่เขามี บวกกับแรงใจและแรงกายจำนวนมากเพื่อพาตัวเองไปให้ถึงบางสะพานด้วยการวิ่งทีละก้าว ทีละก้าว

The Momentum Talk EP002 : กรณ์ จาติกวณิช

ทำไมคนถึงหันมาสนใจ Startup?
Startup สำคัญต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไร?
อุปสรรคของ Startup ไทยคืออะไร?
รัฐควรปรับตัวรองรับ Startup อย่างไร?
กรณ์ จาติกวณิช พร้อมตอบทุกคำถามเกี่ยวกับ Startup ที่คุณต้องรู้ในรายการ The Momentum Talk