ปี 2016 อาจเป็นปีแห่งความสิ้นสุด แต่เราต้องไม่สิ้นหวังในปี 2017

เที่ยวบินจากกรุงเทพฯ ไปอิสตันบูลช่วงปลายปีมีผู้โดยสารแน่นขนัด คะเนจากสายตาแล้วเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยกว่าครึ่ง อีกครึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและชาวตุรกีที่เดินทางกลับบ้านไปเฉลิมฉลองกับครอบครัว...

EDITOR'S NOTE นภาไร้ทินกร

​วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 6:30 น. แสงทองวันใหม่ปลุกผมให้ตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกที่ไม่เหมือนเดิม...