The Momentum คือสำนักข่าวออนไลน์สำหรับยุคดิจิทัลที่มุ่งนำเสนอคอนเทนต์สดใหม่รายวันทันสถานการณ์

     The Momentum เชื่อว่าแก่นหลักในการมีชีวิตอยู่ของคนประกอบไปด้วย 3 ส่วนสำคัญ คือ ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีความสุขกับชีวิตส่วนตัวและคนรอบข้าง หากแก่น 2 ข้อแรกประสบความสำเร็จแล้ว เขาคนนั้นก็จะกลายเป็นเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคม ภารกิจของเราจึงคือการสร้างแรงกระเพื่อมใน 3 วงนี้

     The Momentum เน้นคอนเทนต์ 3 หมวด ได้แก่  
  • Momentum - ข่าวสังคมเมืองและโลก ประเด็นร้อนและเด่น
  • Successful - ข่าวธุรกิจสร้างสรรค์ นวัตกรรม และเคล็ดลับที่จะช่วยสร้างความสำเร็จในหน้าที่การงาน 
  • Happy - ข่าวไลฟ์สไตล์ กินดื่มเที่ยว การพัฒนาตัวเอง และการพัฒนาความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง

     The Momentum ไม่ยึดติดกับการนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบเดิมๆ เราคือสำนักข่าวออนไลน์ที่เป็นมัลติมีเดียเต็มรูปแบบ 360 องศา ทั้งบทความ ภาพถ่าย ภาพประกอบ อินโฟกราฟิก วิดีโอ พอดคาสต์ เฟซบุ๊กไลฟ์ ไปจนถึงแพลตฟอร์มอื่นๆ ที่ยืดหยุ่นตามพฤติกรรมการเสพสื่อของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล

     The Momentum คือศูนย์รวมของผู้นำทางความคิดและผู้เชี่ยวชาญในแต่ละวงการต่างๆ เช่น หนุ่มเมืองจันท์, โตมร ศุขปรีชา, อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ, คำ ผกา, ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ ไปจนถึงเจ้าของเพจเฟซบุ๊กขวัญใจคนรุ่นใหม่อย่าง หนังโปรดของข้าพเจ้า 

     The Momentum หวังว่าเราจะเป็นสำนักข่าวออนไลน์ที่เปลี่ยนทุก Moment ให้เป็น Momentum ของคุณ
 
SEIZE THE MOMENT